Phần mềm quản chuyên biệt cho ngành bất động sản 
Giao dch nhanh chóng
Qun lý chính xác, chuyên sâu
Tiết kim ti đa thi gian và chi phí
Quản lý sàn phân phối, sàn liên kết
 • Hệ thống cho phép quản lý tất cả các sàn phân phối bất động sản, giúp các nhà đầu tư quản lý toàn bộ khách hàng của nhà phân phối. Từ đó phát hiện khách hàng của các sàn có bị trùng lặp hay không.
 • Theo dõi chỉ tiêu, doanh số, tình trạng sản phẩm của mỗi chi nhánh
 • Cài đặt chính sách bán hàng, cách tính hoa hồng cho hệ thống sàn phân phối
 • Cho phép import hàng loạt giao dịch, thể hiện chi tiết lịch sử giao dịch
 • Phân chia linh hoạt sản phẩm cho các sàn
 • Theo dõi chỉ tiêu, doanh số, tình trạng sản phẩm của mỗi chi nhánh
 • Phát hiện dữ liệu của các sàn phân phối có bị trùng lặp hay không
 • Phân quyền, bảo mật thông tin khách hàng sàn
QUẢN LÝ SẢN PHẨM, DỰ ÁN
 • Cho phép thiết lập biểu mẫu động, tự động sửa các mẫu theo đặc thù
 • Thiết lập tiến độ thanh toán cho từng dự án, cài đặt nhiều dạng tiến độ
 • Cài đặt biểu mẫu động: mẫu đặt cọc, mẫu hợp đồng
 • Quản lý chi tiết sản phẩm: Căn hộ chung cư, đất nền biệt thự
 • Hệ thống cho phép cài đặt nhóm bán hàng , phân quyền bảo mật chi tiết đến từng sản phẩm
 • Xem tình trạng bất động sản: mở bán, đặt cọc, hợp đồng, theo màu sắc trực quan. Theo dõi lịch sử cập nhật giá
 • Xem bất động sản dưới dạng sơ đồ trực quan, sơ đồ phân lô
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 • Quản lý giao dịch lock căn, giữ chỗ, đặt cọc, hợp đồng mua bán, vay vốn góp vốn, hợp đồng thuê NƠXH..
 • Quản lý giao dịch hợp đồng đặt cọc: cho phép in các mẫu hợp đồng đặt cọc. Tất cả giao dịch đều in ấn hoặc sửa mẫu in theo từng hợp đồng
 • Quản lý lịch thanh toán theo hợp đồng, in ấn các mẫu hợp đồng, đồng sở hữu hợp đồng
 • Cho phép import hàng loạt giao dịch, thể hiện chi tiết lịch sử giao dịch
 • Quản lý chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng. Thực hiện chuyển nhượng, theo dõi lịch sử chuyển nhượng
 • Xem bất động sản dưới dạng sơ đồ trực quan, sơ đồ phân lô
GIẢI PHÁP APP MOBILE
 • Marketing dự án với công nghệ hiện đại 4.0
 • Hiển thị sự kiện mở bán
 • Xem tình trạng sản phẩm trực quan theo màu sắc dạng bảng hàng hoặc bản đồ
 • Quản lý khách hàng trực tiếp trên app
 • Thực hiện giao dịch lock căn, giữ chỗ.
 • Quản lý các phiếu cần duyệt.
 • Cảnh báo các phiếu cần duyệt hoặc có giao dịch mới.
 • Quản lý giao dịch
 • Xem báo cáo doanh thu hằng ngày
QUẢN LÝ BÀN GIAO, CẤP SỔ ĐỎ
 • Quản lý quỹ bàn giao
 • Nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu khách hàng
 • Quản lý biên bản bàn giao: in ấn biên bản bàn giao
 • Quản lý danh sách sổ đỏ
 • Quản lý hồ sơ liên quan sổ đỏ, quản lý sổ đỏ tổng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN BÁN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Quản lý công nợ: tổng hợp, theo đợt. In mẫu nhắc nợ hàng loạt theo tiến độ, nhắc nợ bằng SMS, Email
 • Quản lý thu chi: Quản lý thu tiền theo nhiều loại thu, Thu tiền nhiều bất động sản trên 1 phiếu. Quản lý phiếu chi theo loại chi
 • Hỗ trợ thu tiền trước khi giao dịch đặt cọc, giữ chỗ, hợp đồng. Hỗ trợ tạm thu căn ảo, chuyển phiếu thu khi có giao dịch
 • Quản lý lãi quá hạn: Cài đặt % tính lãi chậm nộp theo ngày, tháng, năm, số ngày quá hạn không tính lãi. Quản lý thanh toán lãi, đề xuất giảm lãi
 • Quản lý hóa đơn, tích hợp máy in hóa đơn
MODULE CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 • Tích hợp tổng đài IP, tiếp nhận yêu cầu khách hàng
 • Cho phép cập nhật lịch sử tư vấn, tra cứu thông tin khách hàng
 • Chúc mừng sinh nhật khách hàng qua Email, SMS brandname
 • Quản lý chiến dịch chăm sóc khách hàng bằng email, sms
 • Tích hợp mọi loại email server hỗ trợ chăm sóc khách hàng
QUẢN TRỊ THỐNG KÊ, BÁO CÁO
 • Thống kê tăng giảm doanh thu theo tháng, năm
 • Thống kê tình trạng bán hàng: đã bán, mở bán, giữ chỗ….
 • Tổng hợp doanh số bán hàng, báo cáo tồn kho theo màu sắc
 • Báo cáo bảng tính hoa hồng nhân viên
 • Báo cáo doanh thu biểu đồ trực quan theo từng dự án
Quản lý sàn phân phối
Quản lý sản phẩm, dự án
Quản lý giao dịch
Giải pháp app mobile
Quản lý bàn giao, cấp sổ đỏ
Nghiệp vụ kế toán
Module chăm sóc khách hàng
Thống kê báo cáo