Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Toàn thể các cấp nhân viên CitySoft luôn nỗ lực đưa công ty giải pháp phần mềm CitySoft trở thành công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại 4.0 số một trong lĩnh vực bất động sản và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam và vươn xa ra thế giới.

Sứ mệnh:

CitySoft làm việc dựa trên” Tiên phong khai phá với khát vọng chiến thắng, hợp tác cùng phát triển”. Nhằm hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng và tài năng để tìm kiếm sự đột phá, nâng cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Qua đó, nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh và quản trị có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tư vấn và triển khai ứng dụng các giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh bất động vào công tác quản trị doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển và đạt được những thành tựu trong công việc kinh doanh.

Định hướng chiến lược phát triển công ty:

  • Xây dựng đội ngũ kỹ thuật và nhân viên có kỹ thuật cao, lành nghề, phục vụ nhiệt tình chu đáo, chuyên nghiệp, nhằm phục vụ quý khách hàng sẽ hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại, các quy trình quản lý tiên tiến vào sản phẩm, dịch vụ.
  • Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực bền vững với nhân tố con người là trọng tâm.